İDARİ HUKUK

 • İmar Hukuku
 • Göç Hukuku
 • İdari Yaptırtımlar Hukuku
 • Memur Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • İhale Hukuku
 • İdari Sözleşmeler Hukuku

CEZA HUKUKU

 • Uluslararası Suçlar
 • Kişilere Karşı Suçlar
 • Topluma Karşı Suçlar
 • Devlete Karşı Suçlar
 • Millete ve Devlete Karşı Suçlar

AİLE HUKUKU

 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Mal Rejimi ve Mal Paylaşım Davaları
 • Velayet Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları
 • 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

MİRAS HUKUKU

 • Tenkis ve Mirasta İade Davaları
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davaları
 • Veraset Davaları
 • Mirasın Reddi Davaları
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları

KİRA HUKUKU

 • Tahliye Davaları
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları
 • Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davaları
 • Tahliye Taahhütnamesinden Doğan Davaları
 • Kira sözleşmesinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi
 • Kira İlişkisinin Devir İşlemleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Ecrimisil( Haksız İşgal )Sebebiyle Tazminat
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Paylı ve el birliği Mülkiyet Tesisi Davaları
 • Önalım ( şufa) Hakkından Doğan Davalar
 • Müdahalenin Menni Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale i Şuyu) Davaları
 • Geçit Hakkı Davaları
 • Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Davaları
 • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İşlemleri

BORÇLAR HUKUKU

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Sebepsiz Zenginleşme
 • Vekaletin Kötüye Kullanılması
 • Önalım, Alım, ve Satım Sözleşmeleri
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

 • Hukuki El Atma Davaları
 • Fiili El Atma Davaları
 • Kamulaştırma Bedelini Tespiti ve Tescil Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları

KİŞİLER HUKUKU

 • Vesayet Davaları ve Kayyım Davaları
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları

İNŞAAT HUKUKU

 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Eser Sözleşmeleri
 • Kat Mülkiyeti Hukuku ve Uygulamaları

İŞ HUKUKU

 • İşçilik Alacakları Davaları ( kıdem, ihbar, fazla çalışma vs.)
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Tespit Davaları
 • İş Sağlığı Güvenliği ve İş Kazasından Doğan Uyuşmazlıklar
 • İş sözleşmelerinin Hazırlanması
 • İş Kanunu ve İstihdam Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Süreçleri

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan Uyulmazlıklar
 • Mesafeli Satış Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları
 • Devre mülk Paket Tur, Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Malpraktis Davaları

YABANCILAR HUKUKU

 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • İdari Gözlem Altında Tutma Kararlarına Karşı Kanun Yolları
 • Sınırdışı Etme Kararlarına İtiraz
 • Yabancıların Mülk Edinmesi ve Vatandaşlık Almasına İlişkin İşlemler

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İlamlı, İlamsız ve Rehnin Paraya Çevrilmesi takipleri
 • Kambiyo Senetlerine Dayalı Alacaklar
 • İhtiyati Haciz ve Tedbir İşlemleri
 • Takibinİptali, İtirazınKaldırılması,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
 • İcra Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

TİCARET HUKUKU

 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

MARKA HUKUKU

SPOR HUKUKU